top of page

TRANS / AKCJE ALEATORYCZNE

Różne Sposoby przemieszczania się w przestrzeniach

WARSZTAT z NOVĄ YÕU

 

 

Warsztaty są przeznaczone dla Osób zainteresowanych wykorzystaniem strategii perfo- i choreo- GRAFICZNYCH jako metod w transmedialnymprocesie twórczym, a także wprowadzeniem elementu performatywnościi/lub aleatoryki do działań artystycznych. Uczestniczkom i Uczestnikom zaproponuję serię działań w przestrzeni fizycznej oraz językowej, które uruchomią potencjał sytuacji bez użycia dodatkowych rekwizytów czy scenariusza działania. Bazując wyłącznie na okolicznościach zastanych (CZAS, PRZESTRZEŃ, ŚWIADOMOŚĆ, ŚNIENIE, PAMIĘĆ) oraz praktykach asocjacyjnych, intuitywnych, ale także hermeneutycznych, Uczestnicy_czki będą mieli za zadanie dokonać transformacji semantycznych, które wyznaczą potencjalność znaczeniową prostych gestów / rzeczy / zdarzeń. Jako materia działań służyć będą

 

 

SŁOWO ~ CIAŁO ~ UMYSŁ ~ BEZ-RUCH ~ ZNACZENIE

(trans/akcja)

Więcej szczegółów dotyczących warsztatu:
novatransakcja@gmail.com 

bottom of page