SUPERNOVA 2.0
 


archeologia | choreografia : czekania

Supernova 2.0 to zapis eko/podróży po wyspach i niewyspach 
Rysunki z podróży tworzone są

w czasie rzeczywistym, począwszy od dnia
11111 + 111 + 111 + 111 + 111,  
14 stycznia 2021 (podróż 0) 
W podróżach może wziąć udział Każda
/ Każdy