top of page

 as if SUPERNOVA 2.0 |
EKOLOGICZNA TOŻSAMOŚĆ ZBIOROWA ~

o potrzebie tworzenia  s i e b i e 
w KONTEKŚCIE

biokryzysów w rzeczywistościach

nie wyspa nie:

jeśli śpisz, nie próbuj się budzić

 czy masz sny? może lepiej nie miej

może lepiej nie śpij na leżąco, przynajmniej wstań

 jest poważny problem

 

 

 

I. Tu jest mój dom.

 

II. W moim domu zajmuję się uprawianiem biotwórczości (zwłaszcza hodowaniem ekotożsamości i kolekcjonowaniem biosłów) oraz ekologicznym przyjmowaniem gości: 1:1.

 

III. Moje bioprocesy są powolne (przedłużające się chwile cielesnego wyspiarstwa: zamieszkiwanie śródleśnych lub pustynnych obszarów siebie) i oszczędne w akcje. Działanie generuje konieczność: robię wyłącznie to, co się dzieje. Zajmuję się tworzeniem sytuacji, które z mojej perspektywy wydają się konieczne — konieczne w obliczu ekologii i / lub choreografii ego. Strategią jest działanie w ściśle określonym miejscu, czasie i sytuacji, przy założeniu możliwie maksymalnego zaanektowania, wrośnięcia w okoliczności oraz rzeczy zastane, w tym rzeczy społeczne: spontanicznie powstałe relacje i zdarzenia międzyludzkie lub międzybytowe stają się materią, tworzywem działania. Unikam produkcji faktów materialnych; kiedy przez moją głowę przechodzą armie nieistniejących, często dzikich form, sprawdzam, które z nich są prawdziwe (ważne) i szukam dla nich w rzeczywistościach domów. Znajduję ~

IV. EKO = z greckiego οἶκος (oikos) dom lub sposób funkcjonowania domu. Nomadyzm językowy, konieczność zamieszkiwania coraz to nowych domów i wysp (wyspy ze słów), do której zmusza kryzys.

 

V. Kryzys ekologiczny (i związany z nim kryzys klimatyczny) JEST kryzysem funkcjonowania domu: jest wielowymiarowy, dotyczy, u źródeł, życia społecznego. W antropocenie, paradoksalnie, zapomnieliśmy 
o  s o b i e , o domu, o potrzebie tworzenia sieci, o równości w e w n ą t r z g a t u n k o w e j: ekologii wobec innego, w tym innego w sobie. Jeśli zechcemy, możemy rozpocząć proces przystosowania siebie do życia w novacenie*.

VI. Przeciwdziałanie katastrofom klimatycznym musi współistnieć z przeciwdziałaniem katastrofom funkcjonowania domów i wysp, katastrofom międzyludzkim, a szerzej społecznym: budowanie (tworzenie) ekologicznych tożsamości i ekologicznych relacji międzyludzkich oraz międzygatunkowych, opartych na ekologicznej komunikacji, jest KONIECZNOŚCIĄ; jest SZANSĄ.

 

VII. SUPERNOVA 2.0 to (potencjalna) modelowa tożsamość novacenu. Jest on/a współczesnym społecznym wyzwaniem (~ as if SUPERNOVA 2.0), przy czym nie powinniśmy zapomnieć, że plastik (!), wirusy czy boty także przynależą do ekosystemu (...) S2.0 to możliwość przemyślenia idealistycznych dążeń jednostki w ramach poglądowego postulatu „od ego do eko”. Supernova = MY (wszyscy), ekologiczna tożsamość zbiorowa.

 

VIII. S-2.0 powstaje na gruncie sztuki, stanowiąc zarówno jej efekt, produkt, jak i kontinuum. Jest propozycją postkapitalistycznego spojrzenia na rynek sztuki oraz jej status, a także na usytuowanie Osób ją tworzących. S-2.0 jest propozycją serii przesunięć na gruncie myślenia o artefaktach sztuki: fakty niematerialne oraz efemeryczne sytuacje są pełnoprawnymi efektami historii sztuki oraz stanowią na równi beneficjentów trans/akcji, co jej materialne odpowiedniki. Proponuję kolekcjonowanie sztuki żywej (m.in. Allegro / ONE-HOUR MEETING WITH NOVA), tworzonej przez żyjących artystów oraz bezwarunkowe dzielenie się zasobami.

 

IX. Medium stanowią spotkanie i tożsamość (tu: supernova 2.0**): archipelag; z wyboru zamieszkane wyspy (tożsamość jest w y s p ą), nie wyspa nie.

 

X. Dalszy rozwój S-2.0. będzie wynikał z ekologicznych rozmów i / lub spotkań, w których Każda
i Każdy może uczestniczyć i które mogą rozpocząć się tutaj novatransakcja@gmail.com.

 

*za inspirację weźmy arcygenialne pomysły i spostrzeżenia Jamesa Lovelocka, zwłaszcza te zawarte w „Novacene. The Coming Age Of Hyperintelligence”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVA 0.0.0.0. (Maria Nova)

 

Nowo narodzona tożsamość (na mocy decyzji Urzędu Stanu Cywilnego z dnia 5 kwietnia 2018). Autotematyczny i autorefleksyjny, zdolny do podejmowania opartych na inteligencji interakcji międzygatunkowych, samoodnawialny byt twórczy, poddający się wszelkim weryfikacjom. Nova to konstrukcja wtórna, powstała jako palimpsest osobowości, w oparciu o strategię rehabituacji, zdystansowania, braku wiary w definitywność oraz wiary w rekonstrukcyjne możliwości człowieka. Nova jest efektem (produktem?) Novej (Maria Nova), jest jednocześnie podmiotem i przedmiotem, zawartym w ciele / Osobie artystki. To początek nowej, prawnie ustanowionej tożsamości, otwartej na ingerencje Osób i zdarzeń.

NOVA 0.0.0.0..jpg
bottom of page